Sectorplan Steigerbouw

Het doel van het Sectorplan Steigerbouw is om werknemers een perspectief te bieden op een baan in de steigerbouw en de mobiliteit van werkenden te verbeteren.De aanleiding wordt gevormd door de ontwikkeling van de Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers, het dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen en de dreigende uitval van personeel...

Meer

Het instroomhuis

In deze fase wordt de complete scholingsstructuur ontwikkeld en opgezet, waarvan de sector ook na afloop van het Sectorplan profijt heeft. Onderdelen van de structuur zijn onder meer: de inrichting van een onafhankelijke stichting voor het veilig werken op hoogte de structurele ontwikkeling en bewaking van kwalificatiedossiers / competentieprofielen, eind- en toetstermen de ontwikkeling...

Meer

Nieuwe instroom en verbeterde doorstroom

Het Sectorplan Steigerbouw richt zich enerzijds op nieuwe instroom om de vacatures die ontstaan te kunnen invullen. Hiertoe worden concreet 263 deelnemers geschoold om vervolgens in te stromen in een functie binnen de sector. Daarbij gaat het in hoofdzaak om de functies hulpmonteur, monteur en 1e monteur. Bij de instroom...

Meer

Scholing nieuwe instroom

Op basis van de vacatures in de steigerbouw, kunnen bedrijven nieuwe werknemers laten scholen op basis van de Richtlijn Steigers. Daartoe moeten bedrijven vacatures kenbaar maken. Wat wordt verstaan onder: nieuwe werknemers? Nieuwe onervaren medewerker Hulpmonteur met ervaring elders Monteur met ervaring en/of vervallen pasje komend van elders 1e Monteur met ervaring en/of vervallen pasje...

Meer

Het Transitiehuis

Het transitiehuis is een innovatief arbeidsmarktinstrument met als doel het voortijdige uitstromen ten gevolge van (te verwachten) arbeidsongeschiktheid te voorkomen en medewerkers te behouden voor de arbeidsmarkt. Het is een experiment, waarvan na afloop ervan sociale partners onderzoeken deze voorziening een meer blijvend karakter kan krijgen Hoe werkt het? Werkgevers, steigerbedrijven, melden...

Meer

Perspectief voor werknemers

Door het volgen van een traject binnen het transitiehuis worden vakkrachten die met werkloosheid worden bedreigd weer gereed gemaakt voor een gedefinieerde vacature bij een andere werkgever. Dat kan zowel binnen als buiten de sector zijn. Op die manier wordt werknemers perspectief geboden op een (nieuwe) baan. Na afronding van...

Meer

Actueel

Bekijk hieronder de laatste persberichten en meest recente nieuws uit de markt. Meer specifiek vindt u hier eveneens nieuws over de Scholingsstructuur Richtlijn Steigers en andere relevante ontwikkelingen uit de steigerbouw.

 

Presentatie Transitiehuis

Presentatie over het Transitiehuis, zoals op 13 februari 2017 is gegeven, met als onderdelen: Wat is het Transitiehuis Instroom Transitiehuis en voorbeelden transitie Instroom en traject Transitiehuis Klik hier om de presentatie te downloaden.

Meer

Nieuwsbrief Sectorplan Steigerbouw

De nieuwsbrief van het Sectorplan Steigerbouw is weer uit. Dit keer met veel nieuws over het Transitiehuis, de start van de Stichting Veilig Werken op Hoogte en het volop draaiende scholingsplan. De nieuwsbrief is hier te lezen.

Meer

Transitiehuis: medewerkers behouden en v…

Samen met CNV Vakmensen en FNV Bouw heeft VSB het startschot gegeven voor het Transitiehuis – een doorstroomhuis van werk naar werk (sectoraal en intersectoraal) dat deel uitmaakt van het sectorplan Steigerbouw. Het Transitiehuis richt zich op de bevordering van mobiliteit en voorkoming van uitval. Doel is het behoud van...

Meer

Flyers Transitiehuis

Voor het Transitiehuis zijn twee speciale flyers uitgegeven waarin voor werknemers en werkgevers uiteen wordt gezet wat het Transitiehuis doet en voor werknemers kan betekenen. De flyer voor werknemers kan hier worden gedownload; die voor werkgevers hier.

Meer

Groen licht voor Sectorplan Steigerbouw

Om de mobiliteit van vakkrachten in de steigerbouw te verbeteren, hebben werkgevers en werknemers een sectorplan gemaakt. De uitvoering daarvan kost ruim 5,6 miljoen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarvoor een subsidie van 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het plan kent verschillende maatregelen die als doel...

Meer

Nieuwsbrief Sectorplan Steigerbouw

  De eerste nieuwsbrief van Sectorplan Steigerbouw is verschenen. WIlt u meer informatie over het instroomhuis, nieuwe instroom en verbeterde doorstroom en scholing, het transitiehuis en het perspectief voor werknemers actief in de steigerbouw?  

Meer

Plan om steigerbouw aantrekkelijk te mak…

FNV Bouw heeft samen met werkgevers, CNV Vakmensen en Opleidingsbedrijf VSB een sectorplan Steigerbouw opgesteld. Hiermee moet de mobiliteit van vakkrachten worden verbeterd. Het plan heeft een looptijd van twee jaar. In het plan staan verschillende maatregelen die als voornaamste doel hebben nieuwe medewerkers te vinden. Het tekort aan vakbekwame...

Meer

Sectorplan Steigerbouw

Het sectorplan Steigerbouw is beschikt. Voor dit plan is 5,5 miljoen euro uitgetrokken waarvan SZW circa 2,8 mln aan cofinanciering bijdraagt en de sociale partners de andere helft betalen. Namens het samenwerkingsverband van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk-,en Betonbekistingsbedrijven (VSB), FNV Bouw, CNV Vakmensen en het opleidingsbedrijf van de VSB...

Meer

Mede mogelijk gemaakt door ...